Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

 

§1

[postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy dokument (dalej: Polityka) jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Polityka zawiera opis zasad ochrony danych obowiązujących u Magdaleny Landowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Landowska dietetyk kliniczny” z siedzibą w Abisynii nr 17 lok. 1, 83-440 Abisynia, gm. Karsin, pow. Kościerski, NIP 5911713902, REGON 520333472 (dalej: Dietetyk),

§2

[skróty i definicje]

 1. „Cookies” oznacza mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używany głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywany szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków.
 2. „Dane szczególnych kategorii” oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 3. „Dane” oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie
  z kontekstu.
 4. „Polityka” oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 5. „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§3

[zasady ochrony danych osobowych u Dietetyka]

 1. Administratorem danych osobowych jest Dietetyk.
 2. Dietetyk przetwarza dane osobowe na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być zgoda na przetwarzanie danych lub inne przepisy pozwalające na przetwarzanie zawarte w RODO lub w innych aktach prawa krajowego, takich jak ustawy lub rozporządzenia. W szczególności dane osobowe pozyskiwane przez Dietetyka są w celu świadczenia usług przez Dietetyka.
 3. Pozyskiwane dane osobowe to w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, opis problemu i swojego stanu zdrowia w formularzu kontaktowym oraz przy zapisywaniu do newslettera.
 4. Dietetyk zapewnia odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, adekwatny do przetwarzanych danych.
 5. Dietetyk przechowuje przetwarza dane osobowe do momentu kiedy przechowanie lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zobowiązań lub do ich przedawnienia, do czasu gdy wymagane jest to przepisami prawa, do momentu wycofania zgody w przypadku jej udzielenia. Dietetyk dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: adekwatności danych do celów, dostępu do danych, czasu przechowywania danych.
 6. Dietetyk nie podejmuje decyzji, które miałyby charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka, a także miałby na celu profilowanie.
 7. Dietetyk nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku osób korzystających z jego usług. Informacje kontaktowe od (takie jak numery telefonów i adresy poczty elektronicznej osób) są wykorzystywane do realizacji zamówień czy wysyłania informacji.
 8. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień lub subskrybować usług świadczonych przez Dietetyka, bez zgody swoich rodziców lub innych opiekunów prawnych. Zgoda jest wymagana w przypadku pozyskania wiedzy, że dana osoba jest osobą niepełnoletnią w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 • świadczenie usług opisanych na stronie czestujsie.pl, w tym konsultacji dietetycznych i przygotowania oraz przesłania zamówionych produktów (plan żywieniowy, materiały edukacyjne);
 • kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie czestujsie.pl oraz drogą e-mailową;
 • umożliwienie zarezerwowania, zmienienia i odwołania terminu wizyty;
 • realizowanie subskrypcji newslettera.

Podanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia, jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług dietetycznych, w tym układania indywidualnych jadłospisów oraz konsultacji dietetycznych oraz wysyłania ich drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Dietetykowi świadczenie usług.

§4

[przekazywanie danych osobowych]

 1. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 2. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Dietetyka, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe, dostawcy usług informatycznych lub inni podwykonawcy usług.
 3. Dietetyk nie przewiduje przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§5

[obowiązki informacyjne]

 1. Osoby których dane osobowe są przechowywane i przetwarzanie w związku z niniejszą umową przysługują prawa:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  4. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
  7. przenoszenia swoich danych osobowych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Prawa te przysługują osobom, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych.

§6

[cookies]

 1. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z strony. Cookies nie służą do ustalania tożsamości osoby, a jedynie o urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu używanej przez daną osobę  przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych sprzętu (np. jego rozdzielczości) lub jego typu (wersja „stacjonarna” –  desktopowa lub mobilna).
 2. Cookies są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Cookies umożliwiają także m.in. zapamiętanie zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.
 3. Osoba, wchodząca na stronę internetową Dietetyka, ma możliwość zaakceptowania obsługi Cookies, co pozwoli na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe, 
 4. Osoba ma możliwość zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn, określenia ustawień dla różnych typów cookies, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp., blokowania lub usuwania cookies. Umożliwia to użytkowana przeglądarka internetowa. 
 5. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie Cookies. Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.
 6. Dietetyk wykorzystuje Cookies, w celu:
  1. poprawnego wyświetlania strony, gdzie zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.
  2. tworzenia statystyk
 7. Dane zbierane przez stronę Dietetyka nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego.

 

Kontakt w sprawie danych jest możliwy przez formularz kontaktowy na stronie: www.czestujsie.pl, e-mail magdalandowska@czestujsie.pl i telefonicznie +48 539721399.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO znajduje się w serwisie www.czestujsie.pl w zakładce „Polityka prywatności”, pod tym linkiem https://www.czestujsie.pl/polityka-prywatnosci lub jest do wglądu podczas spotkania osobistego z Dietetykiem.