Polityka prywatności

Polityka prywatności – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest dietetyk Magdalena Landowska, prowadząca działalność nierejestrowaną

Magdalena Landowska

Abisynia 17/2 83-440 Karsin

539-721-399

magdalandowska@czestujsie.pl

 

Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, dietetyk Magdalena Landowska zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

Dietetyk Magdalena Landowska przetwarza Państwa dane osobowe w związku z wyrażeniem przez Państwo stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokonanej poprzez formularz kontaktowy, formularz rejestracji na newsletter, zdalny formularz żywieniowy lub podpisanie pisemnej zgody).

 

Dietetyk Magdalena Landowska przetwarza dane osobowe, takie jak:

 • Imię i nazwisko – w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, podjęcia się współpracy dietetycznej, skorzystania z newslettera.
 • Adres e-mail – w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, podjęcia się współpracy dietetycznej, skorzystania z newslettera.
 • Wiek, dane antropometryczne, wyniki badań i dane o stanie zdrowia – w przypadku podjęcia się współpracy dietetycznej, polegającej na konsultacji dietetycznej i/lub stworzeniu indywidualnego jadłospisu bądź materiałów, dostosowanych do Państwa stanu zdrowia. Dietetyk Magdalena Landowska przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody.
 • Cookies i inne zanonimizowane dane, które nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu usprawnienie serwisu czestujsie.pl oraz dostosowanie go do potrzeb użytkowników

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • świadczenie dla Państwa usług opisanych na stronie czestujsie.pl, w tym konsultacji dietetycznych i przygotowania oraz przesłania zamówionych produktów (jadłospis, plan żywieniowy, materiały edukacyjne);
 • kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie czestujsie.pl oraz drogą e-mailową;
 • umożliwienie zarezerwowania, zmienienia i odwołania terminu wizyty;
 • realizowanie subskrypcji newslettera.

Podanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia, jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług dietetycznych, w tym układania indywidualnych jadłospisów oraz konsultacji dietetycznych oraz wysyłania ich drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Dietetyk Magdalenie Landowskiej świadczenie usług.

 

Dietetyk Magdalena Landowska może również przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa strona internetowa czestujsie.pl;
 • serwerom obsługującym newsletter;
 • świadczącym inne usługi na rzecz dietetyk Magdaleny Landowskiej, w tym programom do układania jadłospisów i formularzom umożliwiającym zdalne zebranie wywiadu żywieniowego.

 

Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać drogą elektroniczną lub osobistą po kontakcie z dietetyk Magdaleną Landowską. Dietetyk Magdalena Landowska informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dietetyk Magdalena Landowska dokonała na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dietetyk Magdalena Landowska może wykorzystywać Państwa dane osobowe we własnych celach marketingowych, do wysłania newslettera.

Dietetyk Magdalena Landowska na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników serwisu (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes Dietetyk Magdaleny Landowskiej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności dietetyk Magdalena Landowska uznała, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników, a działania te pozwalają na lepsze świadczenie usług i dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników.

Dietetyk Magdalena Landowska będzie przechowywała Państwa dane osobowe przez okres 10 lat. Po zakończeniu tego okresu twoje dane osobowe zostaną usunięte.

 

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

 1. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO, w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa. Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji handlowych, będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku dietetyk Magdalena Landowska nie będzie przetwarzała już danych osobowych w tym celu.

 1. Prawo dostępu do danych

Zgodnie z art. 15 RODO, mają Państwo prawo do uzyskania od dietetyk Magdaleny Landowskiej potwierdzenia, że przetwarza Państwa dane osobowe. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach ich przetwarzania oraz otrzymać kopię danych osobowych, jakie są przetwarzane. Aby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Dietetyk Magdalena Landowska może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

 1. Prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych

Zgodnie z art. 16 RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Dietetyk Magdalenę Landowską są nieprawidłowe. Mają Państw również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

 1. Prawo do bycia zapomnianym

Zgodnie z art. 17 RODO, mają Państwo prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Dietetyk Magdalena Landowska przetwarzała te dane osobowe,
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Dietetyk Magdalena Landowska nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Dietetyk Magdalena Landowska może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

Prawo to oznacza, że mają Państwo prawo zażądać, aby Państwa dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Dietetyk Magdalena Landowska, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
 1. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO, mają Państwo prawo do przenoszenia dotyczących Państw danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczy Dietetyk Magdalena Landowska. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Dietetyk Magdalena Landowska przesłała te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Kontakt w sprawie danych jest możliwy przez formularz kontaktowy na stronie: www.czestujsie.pl, e-mail magdalandowska@czestujsie.pl i telefonicznie +48 539721399.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO znajduje się w serwisie www.czestujsie.pl w zakładce „Polityka prywatności”, pod tym linkiem https://www.czestujsie.pl/polityka-prywatnosci lub jest do wglądu podczas spotkania osobistego z dietetyk Magdaleną Landowską.